Polityka Bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych RODO

Dodano: 25/05/2018

Pragniemy poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez Labirynt oraz w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony www.labirynt .pl

Administratorem danych osobowych jest:
Labirynt Piotr Zwierzchowski, ul. Wesoła 4,05-816 Michałowice, NIP 113-012-78-28
Z administratorem danych osobowych można się kontaktować:
listownie: Labirynt, ul. Wesołą 4 ,05-816 Michałowice
lub e-mail: pz.zwierzchowski@gmail.com

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego, aby spełnić wymogi RODO wprowadzamy Politykę Bezpieczeństwa i Ochrony Danych osobowych. Dokument ten jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie w pliku PDF.
Wszyscy uczestnicy zajęć prowadzonych przez Labirynt  od dnia 25.08.2018 są proszeni o zapoznanie się z tym dokumentem. Uczestnicy zajęć podpisują informację o przetwarzaniu danych osobowych, zgodę o wykorzystaniu wizerunku dla celów marketingowych i opcjonalnie zgodę na przesyłanie newslettera. Osoby, które nie wyrażą zgody  nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Labirynt. 

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Copyright 2019 by Labirynt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja www.jellinek.pl