OFERTA KURSÓW ROCZNYCH

Dodano: 13/08/2020

LABIRYNT   SZKOŁA RYSUNKU OD 1988 ROKU

OFERTA KURSÓW  STACJONARNYCH I ONLINE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Szkoła Rysunku Labirynt powstała 33 lata temu. W misję Labiryntu są wpisane niezmienne zasady:

 • rzetelne przekazanie wiedzy  i  stworzenie warunków dla rozwoju uczniów
 • zmiany programu nauczania podążające za zmianami systemów rekrutacyjnych i wymagań rynkowych
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • wspieranie uczniów w rozwoju i pomoc w wyborze studiów i pracy
 • stworzenie przyjaznej atmosfery pracy opartej na szacunku i współpracy
 • stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy w pracowni
 • wspieranie absolwentów Labiryntu w ich karierze, pomoc w ścieżce naukowej i zawodowej.

Szkoła Rysunku Labirynt jest miejscem gdzie  wykuwają się talenty, gdzie powstają unikalne prace i zwycięskie,  profesjonalne portfolia. Absolwenci Labiryntu dostają się na topowe wydziały architektury w Polsce i Europie ale również w Labiryncie  zawiązują się przyjaźnie na długie lata.  Ponad pięć tysięcy uczniów i uczennic Labiryntu  ukończyło  swoje wymarzone studia lub obecnie studiuje architekturę, architekturę wnętrz, wzornictwo przemysłowe. Portfolia z Labiryntu umożliwiły naszym uczniom studiowanie w Anglii, Szkocji, Danii, Francji, Włoszech, Niemczech i USA.

W Labiryncie  do początku istnienia jest wprowadzony system opłat miesięcznych. Uważamy, że jest to   uczciwe rozwiązanie, które daje swobodę kontynuacji kursu z miesiąca na miesiąc. Nie chcemy stawiać uczniów w niekomfortowej sytuacji,  w której wymusza się opłaty semestralne lub trzymiesięczne. Uczniowie ani ich rodzice nie podpisują umów rocznych również nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych – chcemy żeby uczniowie chodzili do Labiryntu aby rozwijać swe pasje, a nie dlatego że zostały wniesione opłaty semestralne.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą kursów na rok szkolny 2020/2021. Jest to oferta szczególna, zawiera kursy stacjonarne i online, jednak może ona ulec zmianie ze względu na zmieniające się uwarunkowania epidemiczne. Jeżeli w ciągu roku szkolnego zajęcia stacjonarne będą zabronione prawnie to kurs odbywać się będzie tylko w formie online, ale zostanie poszerzona oferta korekt indywidualnych zarówno online, jak i w pracowni.  

 

dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski

 

 KURSY STACJONARNE (Architektura, Fantastyka, Młodzi Rysownicy)

 Zajęcia odbywają się w naszych pracowniach w budynku 157 LO im M. Skłodowskiej-Curie. Pracownie spełniają wszelkie wymagania dotyczące przepisów BHP, P.POŻ, SANEPID i aktualne przepisy związane z sytuacją epidemiczną. Szkoła jest obiektem bezpiecznym, chronionym i monitorowanym.  Rygorystycznie przestrzegamy przepisów sanitarnych, pracownie i ich wyposażenie są dezynfekowane i wietrzone, uczniowie zajmują stanowiska pracy w rekomendowanej odległości od siebie, zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk i  w zależności od aktualnych przepisów mierzymy temperaturę przed wejściem do pracowni i pracujemy w maseczkach lub przyłbicach.  Uczniowie są przypisani do swoje grupy aby nie przekraczać rekomendowanej ilości osób w pomieszczeniach  i odległości pomiędzy uczniami.

Kurs stacjonarny zawiera również elementy online. Uczniowie mają  dostęp do minimum 3 godzin streamu tygodniowo - przeznaczonego na korekty i wspólne rysowanie. Kolejnym atutem Labiryntu są unikalne lekcje rysunku i podstaw projektowania architektonicznego i graficznego. Są to unikalne materiały na naszym niepublicznym kanale na You Tube  - dostępne tylko dla naszych uczniów. Do tej pory mamy przygotowane PONAD DWIEŚCIE GODZIN UNIKALNYCH FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH.  Filmy te oraz streamy i system indywidualnych korekt, okazały się potężnym i wszechstronnym narzędziem, dzięki któremu w okresie pandemii nasi uczniowie kontynuowali naukę i  doskonale zdali na wymarzone studia w Polsce i  Europie. Informujemy, że jeżeli warunki epidemiczne w Polsce uniemożliwią prowadzenie kursów stacjonarnych, to uczniowie będą mogli kontynuować naukę w systemie online.

 

KURSY ONLINE (Architektura, Fantastyka, Młodzi Rysownicy)

Naszą ideą jest aby kurs online był jak najbardziej zbliżony do kursu stacjonarnego.  Przez pięć miesięcy sprawdziliśmy już skuteczność takiego systemu prowadzenia zajęć w oparciu o profesjonalny pakiet platformy ZOOM, oto jego  sześć najważniejszych zasady:

 1. Każda lekcja kursu stacjonarnego jest w czasie rzeczywistym transmitowana jako stream.  (zazwyczaj są to dwie transmisje po 60-70 min. lub dłuższe). Uczniowie siedzący przed swoimi monitorami, na bieżąco uczestniczą w zajęciach i symultanicznie rysują z nami. Mogą również włączać się do rozmowy, dyskusji, zadawać pytania itd. Chcemy aby poczuli się tak jakby rysowali z nami w pracowni.
 2. Do każdych zajęć jest nagrany niezależnie film (60-200 min, HD) w formie instruktażu rysunkowego.
 3. Uczniowie przypisani do poszczególnych grup (kursów) mogą bez żadnych ograniczeń korzystać  z transmisji online z pozostałych zajęć (daje to ok 20-25 godzin streamu tygodniowo)  
 4. Uczniowie przesyłają swoje prace mailem (2 rysunki na tydzień). Prace są korektowane odręcznie na tablecie graficznym i odsyłane na wskazane adresy. (Jest to unikalna cecha naszych kursów - wymagająca od naszych nauczycieli ogromnej ilości dodatkowych godzin pracy)
 5. W  środy, czwartki i piątki w godzinach 16-20 ( lub do uzgodnienie w innym terminie) prowadzone są dodatkowe indywidualne korekty za pomocą spotkań na ZOOM – korekty takie wymagają wcześniejszej rezerwacji.
 6. Uczniowie kursów online mogę dodatkowo umówić się w pracowni na indywidualną korektę prac.
 7. Indywidualnie monitorujemy postępy uczniów w tak długoterminowych projektach, jak kompletowanie teczki prac lub portfolio wymagane w procesach rekrutacyjnych.

 

KURS STACJONARNY NA WYDZIAŁY  ARCHITEKTURY   oraz  ASP ( architektura wnętrz, wzornictwo)

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA  NAWET 5 DNI W TYGODNIU

UCZEŃ WNOSI OPŁATY ZA PAKIET 4 GODZIN TYGODNIOWO

ZA TO MOŻE UCZESTNICZYĆ NAWET W 29 GODZINACH ZAJĘĆ W TYGODNIU

TO NAWET 25 GODZIN ZAJĘĆ GRATISOWYCH W TYGODNIU i 100 GODZIN W MIESIĄCU

MAŁE GRUPY!  DLA POCZĄTKUJĄCYCH I DLA ZAAWANSOWANYCH!

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

ŚRODA - CZWARTEK – 16/17.00-19/20.00 ( dodatkowe zajęcia gratisowe) – możliwe również w formie online

PIĄTEK 16.00-20.00  - DODATKOWE ZAJĘCIA DLA GRUPY ZAAWANSOWANEJ W FORMIE ON LINE lub w pracowni

SOBOTA – 9.00-10.00 WYKŁAD Z HISTORII ARCHITEKTURY I SZTUKI

SOBOTA 10.00-14.00 i 14.00-18.00  (Zajęcia normatywne do wyboru ) dla grupy zaawansowanej i podstawowej

NIEDZIELA 10.00-14.00 i 14.00-18.00 (Zajęcia normatywne do wyboru) dla grupy zaawansowanej i podstawowej

 

OPŁATY

MIESIĘCZNA (4 TYGODNIE) TO 380 ZŁOTYCH

3-MIESIĘCZNA (12 TYGODNI) TO 1030 ZŁOTYCH

ROCZNA (10 MIESIĘCY) TO 3550 ZŁOTYCH

CENA OBEJMUJE TAKŻE UNIKALNE MATERIAŁY POGLĄDOWE (200 GODZIN FILMÓW, PONAD 5000 ZDJĘĆ I RYSUNKÓW I LICZNE TUTORIALE DO KAŻDEGO TEMATU, KOMPLETY BRYŁ)

 • Wysoka zdawalność -  w ostatniej rekrutacji nasi uczniowie zajęli pierwszą i trzecią lokatę w punktacji  po egzaminie na WAPW (WAPW, a także wydziały architektury w Łodzi , Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku)
 •  Indywidulane podejście do ucznia
 • 32 lata doświadczenia
 • Unikalne tematy zajęć
 • Elastyczność terminów i możliwości odrabiania zajęć
 • Kreatywne podejście każdego tematu zajęć  (nasi uczniowie nie przerysowują z gotowych tutoriali)
 • Możliwość realizowania indywidualnych tematów na potrzeby ucznia, np. stworzenie portfolio.
 • Przygotowanie  do rekrutacji na uczelnie zagraniczne

Uczniowie  Labiryntu z powodzeniem zdają również na uczelnie zagraniczne (USA, Anglia, Szkocja, Francja, Niemcy, Dania) a dyplom ukończenia kursu Labirynt jest często ważnym elementem portfolio wysyłanego na te uczelnie. Wielu naszych uczniów dzięki portfolio z pracami z kursu dostało stypendia na uczelniach w USA, Anglii i Szkocji.  Na potrzeby rekrutacji uczniowie dostają również osobiste rekomendacje napisane przez  CEO Labirynt, dr inż. arch. Piotr Zwierzchowskiego.

Uczelnie, do których zostały przyjęte portfolio naszych uczniów to m.in. : UCLA School of the Arts  and Architecture, AA Architectural Association, Oxford Brookes School of Architecture, Edinburgh School of Architecture and Landscape, Bartlett School of Architecture UCL, TU Dresden Faculty of Architecture, Transportation and Car design Milan i wiele innych.

 

WYKŁADY Z HISTORII ARCHITEKTURY

WYKŁADY SĄ GRATISOWE DLA UCZESTNIKÓW WSZYSTKICH KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ  LABIRYNT 

SOBOTA GODZ 9.00-10.00 ( LUB DODATKOWE TERMINY DO UZGODNIENIA)

 • Wykłady są prowadzone w unikanej formule „rysowania na żywo”.
 • Wykłady są prowadzone na poziomie akademickim.
 • Stanowią ważny element nauki do egzaminu maturalnego z historii sztuki.
 • Uczniowie otrzymują komplet materiałów poglądowych do wykładów.
 • Wykładowca: dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski

ZAJĘCIA DODATKOWE W CZASIE FERII I PO MATURACH

 Ferie zimowe 18.01 – 31.01. 2021 – 140 godzin zajęć ( cena ok 1300 zł)

 • Zajęcia intensywne ( 9-10 godzin dziennie).
 • wykłady, rysunek, malarstwo.
 • modele koncepcyjne na potrzeby egzaminu na WAPW i ASP.

Kurs intensywny przedegzaminacyjny Od ok 15.05 do  14.06. 2021 ( cena ok 2200 zł)

 • Intensywne przygotowanie do zadań egzaminacyjnych na WAPW.
 • Intensywne przygotowanie do zadań egzaminacyjnych na ASP.
 • przygotowanie teczki na ASP.
 • przygotowanie portfolio na PJATK.

KURS ONLINE NA WYDZIAŁY  ARCHITEKTURY   oraz  ASP ( architektura wnętrz, wzornictwo)

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA  NAWET 5 DNI W TYGODNIU

UCZEŃ WNOSI OPŁATY ZA PAKIET 4 GODZIN TYGODNIOWO

ZA TO MOŻE UCZESTNICZYĆ NAWET W 29 GODZINACH ZAJĘĆ W TYGODNIU  - w formie streamu na platformie ZOOM

ROZKŁAD ZAJĘĆ

ŚRODA - CZWARTEK – 16/17.00-19/20.00  Zajęcia dodatkowe–stream grupowy

PIĄTEK 16.00-20.00  Zajęcia dodatkowe -stream grupowy dla grupy zaawansowanej

SOBOTA 10.00-14.00 i 14.00-18.00  Zajęcia normatywne ( gr podstawowa i zaawansowana) -  streamy z zajęć pracowni

NIEDZIELA 10.00-14.00 i 14.00-18.00 Zajęcia normatywne( gr podstawowa i zaawansowana)  - streamy z zajęć pracowni

Dodatkowo możliwość indywidualnej korekty poprzez ZOOM lub indywidualnej korekty prac w pracowni – konieczność wcześniejszej rezerwacji terminu

Dostęp do filmów  na naszym niepublicznym kanale You Tube.

Możliwość przesłania prac do korekty w formie elektronicznej.

OPŁATY

OPŁATA MIESIĘCZNA (4 TYGODNIE) TO 380 ZŁOTYCH

OPŁATA 3-MIESIĘCZNA (12 TYGODNI) TO 1030 ZŁOTYCH

OPŁATA ROCZNA (10 MIESIĘCY) TO 3550 ZŁOTYCH

CENA OBEJMUJE TAKŻE KOREKTY PRAC ONLINE ( 2 RYS./TYDZ.)  UNIKALNE MATERIAŁY POGLĄDOWE KOREKTY ONLINE I INDYWIDUALNE KOREKTY W PRACOWNI  (200 GODZIN FILMÓW, PONAD 5000 ZDJĘĆ I RYSUNKÓW I LICZNE TUTORIALE DO KAŻDEGO TEMATU, KOMPLETY BRYŁ)

 

 

KURSY STACJONARNE:  FANTASTYKA  ORAZ OD OŁÓWKA DO TABLETU

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NIEDZIELE I WYBRANE DNI TYGODNIA

UCZEŃ WNOSI OPŁATY ZA PAKIET 4 GODZIN TYGODNIOWO

UCZEŃ MOŻE UCZESTNICZYĆ W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH GRUPY Architektura  po wcześniejszej rezerwacji miejsca LUB ONLINE

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

WTOREK- CZWARTEK – 16/17.00-19/20.00 , PIĄTEK 17.00-20.00 – uczestnictwo zajęciach typu stream

NIEDZIELA – 14-18 – zajęcia w pracowni

Uwaga ! Na życzenie grupy istniej możliwość zmiany terminu zajęć.

OPŁATY

MIESIĘCZNA (4 TYGODNIE) 360 ZŁ.

3-MIESIĘCZNA (12 TYGODNI) 980 ZŁ.

ROCZNA (10 MIESIĘCY) 3300 ZŁ.

CENA OBEJMUJE TAKŻE UNIKALNE MATERIAŁY POGLĄDOWE ( PONAD 100 GODZIN FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH, PONAD 5000 ZDJĘĆ I RYSUNKÓW I LICZNE TUTURIALE DO KAŻDEGO TEMATU, KOMPLETY BRYŁ)

Uczymy od podstaw. Program obejmuje  zaawansowaną teorię  RYSUNKU PROFESJONALNEGO (perspektywa, teoria światła , rysunek strukturalny, kompozycja itd) Od pierwszych zajęć kształcimy  u naszych uczniów zdolność kreatywnego myślenia i projektowania za pomocą rysunku.

Tematyka obejmuje: character design ( postacie ludzkie i nie tylko), zwierzęta, stwory, roboty) environmental design ( krajobraz, architektura w każdej skali - od domu do planety), machine design( pojazdy istniejące  futurystyczne, struktury technologiczne) oraz inne tematy niezbędne dla stworzenia podstaw warsztatowych dla freelence artist.

Techniki : tradycyjne ( ołówek, flamaster, tusz, akwarela) i digital painting  z użyciem tabletu graficznego ( Photoshop, ilustrator). Kurs można poszerzyć o modelowanie 3D z programie Rhinoceros 3D i podstawy renderowania.

Cel kursu to stworzenie profesjonalnego portfolio umożliwiającego poszukiwania zleceń graficznych jak również przyjęcia na uczelnie wyższe polskie i zagraniczne. Wielu naszych uczniów odnosi sukcesy jako zawodowi rysownicy i designerzy. ( zobacz galerie na www.labiryn.pl)

 

 

 KURSY ONLINE:  FANTASTYKA  ORAZ OD OŁÓWKA DO TABLETU

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NIEDZIELE I WYBRANE DNI TYGODNIA

UCZEŃ WNOSI OPŁATY ZA PAKIET 4 GODZIN TYGODNIOWO

UCZEŃ MOŻE UCZESTNICZYĆ W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH GRUPY Architektura  po wcześniejszej rezerwacji miejsca LUB ONLINE

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

WTOREK- CZWARTEK – 16/17.00-19/20.00 , PIĄTEK 17.00-20.00 – uczestnictwo zajęciach typu stream

NIEDZIELA – 14-18 – zajęcia w pracowni w formie stream

Uwaga ! Na życzenie grupy istniej możliwość zmiany terminu zajęć.

OPŁATY

MIESIĘCZNA (4 TYGODNIE) 360 ZŁ.

3-MIESIĘCZNA (12 TYGODNI) 980 ZŁ.

ROCZNA (10 MIESIĘCY) 3300 ZŁ.

CENA OBEJMUJE

KOREKTY PRAC ON LINE LUB INDYWIDUALNE W PRACOWNI

UNIKALNE MATERIAŁY POGLĄDOWE (PONAD 100 GODZIN FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH, PONAD 5000 ZDJĘĆ I RYSUNKÓW I LICZNE TUT0RIALE DO KAŻDEGO TEMATU, KOMPLETY BRYŁ)

Uczymy od podstaw. Program obejmuje  zaawansowaną teorię  RYSUNKU PROFESJONALNEGO (perspektywa, teoria światła , rysunek strukturalny, kompozycja itd) Od pierwszych zajęć kształcimy  u naszych uczniów zdolność kreatywnego myślenia i projektowania za pomocą rysunku.

Tematyka obejmuje: character design ( postacie ludzkie i nie tylko), zwierzęta, stwory, roboty) environmental design ( krajobraz, architektura w każdej skali - od domu do planety), machine design( pojazdy istniejące  futurystyczne, struktury technologiczne) oraz inne tematy niezbędne dla stworzenia podstaw warsztatowych dla freelence artist.

Techniki : tradycyjne (ołówek, flamaster, tusz, akwarela) i digital painting  z użyciem tabletu graficznego ( Photoshop, ilustrator). Kurs można poszerzyć o modelowanie 3D z programie Rhinoceros 3D i podstawy renderowania.

Cel kursu to stworzenie profesjonalnego portfolio umożliwiającego poszukiwania zleceń graficznych jak również przyjęcia na uczelnie wyższe polskie i zagraniczne. Wielu naszych uczniów odnosi sukcesy jako zawodowi rysownicy i designerzy. ( zobacz galerie na www.labiryn.pl)

 

      

 KURS STACJONARNY DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW ( 11-14 LAT)

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W WEEKEND

UCZEŃ WNOSI OPŁATY ZA PAKIET 3 GODZIN TYGODNIOWO

ZA TO MOŻE UCZESTNICZYĆ NAWET W 12 GODZINACH ZAJĘĆ W TYGODNIU.

MAŁE GRUPY !  DLA POCZĄTKUJĄCYCH I DLA ZAAWANSOWANYCH.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

ZAJĘCIA NORMATYWNE: SOBOTA 14-17 ( szczegółowe terminy do ustalenia na pierwszej lekcji)

(DODATKOWE ZAJĘCIA GRATISOWE ŚRODA I  CZWARTEK – 16/17.00-19/20.00 , PIĄTEK 17.00-20.00 W PRACOWNI LUB STREAM ONLINE

OPŁATY

OPŁATA MIESIĘCZNA ( 4 TYGODNIE) TO 280 ZŁOTYCH (4 TYGODNIE : MINIMUM -12 GODZIN , MAKSIMUM-48 GODZIN)  OPŁATA 3-MIESIĘCZNA ( 12 TYGODNI) TO 760 ZŁOTYCH , OPŁATA ROCZNA ( 10 MIESIĘCY) TO 2500 ZŁOTYCH

CENA OBEJMUJE TAKŻE UNIKALNE MATERIAŁY POGLĄDOWE ( PONAD 5000 ZDJĘĆ I RYSUNKÓW I LICZNE TUTORIALE )

DODATKOWO DOSTĘP DO MATERIAŁÓW FILMOWYCH I STREAMÓW Z INNYCH ZAJĘĆ

Uczymy od podstaw!

Zatem nie martw się tym co do tej pory umiesz ale pomyśl czego możesz się nauczyć!

U nas, krok po kroku, w luźniej, przyjaznej atmosferze będziesz uczyć się pod okiem profesjonalistów.

Małe grupy, indywidualne podejście do każdego ucznia.

Będziesz rysować to co lubisz: postacie i zwierzęta realne i fantastyczne, pejzaże prawdziwe i fantasy, pojazdy i statki kosmiczne, niesamowite budowle i inne światy.

 

 

KURS ONLINE DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW (11-14 LAT)

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA

UCZEŃ WNOSI OPŁATY ZA PAKIET 3 GODZIN TYGODNIOWO

ZA TO MOŻE UCZESTNICZYĆ NAWET W 12 GODZINACH ZAJĘĆ W TYGODNIU.

MAŁE GRUPY !  DLA POCZĄTKUJĄCYCH I DLA ZAAWANSOWANYCH.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

ZAJĘCIA NORMATYWE: SOBOTA 14-17  W FORMIE STREAM ONLINE

 (DODATKOWE ZAJĘCIA GRATISOWE ŚRODA I  CZWARTEK – 16/17.00-19/20.00 , PIĄTEK 17.00-20.00 W PRACOWNI LUB STREAM ONLINE

OPŁATY

OPŁATA MIESIĘCZNA ( 4 TYGODNIE) TO 260 ZŁOTYCH ( 4 TYGODNIE : MINIMUM -12 GODZIN , MAKSIMUM-48 GODZIN)  OPŁATA 3-MIESIĘCZNA ( 12 TYGODNI) TO 730 ZŁOTYCH , OPŁATA ROCZNA ( 10 MIESIĘCY) TO 2250 ZŁOTYCH

CENA OBEJMUJE TAKŻE UNIKALNE MATERIAŁY POGLĄDOWE ( PONAD 5000 ZDJĘĆ I RYSUNKÓW I LICZNE TUTORIALE )

DODATKOWO DOSTĘP DO MATERIAŁÓW FILMOWYCH I STREAMÓW Z INNYCH ZAJĘĆ ORAZ KOREKTY PRAC ONLINE

Uczymy od podstaw!

Zatem nie martw się tym co do tej pory umiesz ale pomyśl czego możesz się nauczyć!

U nas, krok po kroku, w luźniej, przyjaznej atmosferze będziesz uczyć się pod okiem profesjonalistów.

Małe grupy, indywidualne podejście do każdego ucznia.

Będziesz rysować to co lubisz: postacie i zwierzęta realne i fantastyczne, pejzaże prawdziwe i fantasy, pojazdy i statki kosmiczne, niesamowite budowle i inne światy.

 

            

         

            

DODATKOWE INFORMACJE

PIERWSZA LEKCJA RYSUNKOWA (DOTYCZY WSZYSTKICH KURSÓW)

 

Jest to lekcja ofertowa. Uczniowie przychodzą w określonym terminie do grupy, do której są zapisani.

Lekcja trwa cztery godziny zegarowe (Kurs dla Młodych Rysowników – 3 godziny). Zajęcia są bardzo intensywne i prowadzone bez przerwy. Na pierwszych zajęciach oprócz zagadnień teoretycznych uczniowie rozwiązują zadania rysunkowe z wyobraźni, jak i rysują zestaw modeli brył. Na każdych zajęciach wykonujemy kilka szkiców i jeden lub dwa rysunki „główne”.

Zajęcia kończy omówienie pracy domowej.  Zazwyczaj są to dwie prace rysunkowe.

Po skończonych zajęciach uczniowie, którzy zostali przekonani do współpracy z nami wpłacają pierwszą opłatę za cztery spotkanie rysunkowe.

Korekta pracy uczniowskiej następuje, co ok. 10-15 minut. Ilość korekt dodatkowych bez ograniczeń.

Uczniowie, którzy nie zdecydują się na naukę po pierwszej lekcji nie wnoszą żadnych opłat.

 

WYKŁADY Z HISTORII  ARCHITEKTURY I  SZTUKI

Zapraszamy na wykłady z historii architektury i sztuki. Zajęcia trwają 60-70 minut. Uczestnicy otrzymują materiały poglądowe do każdego wykładu w formie wydruków jak również, co kilka tygodni, w formie elektronicznej. W trakcie wykładu odbywa się rysowanie „na żywo” na tablicy. W ten sposób wiedza przekazywana jest nie tylko słowem, ale też obrazem. Uczniowie w czasie zajęć robią również rysunkowe notatki.

Jest to unikalna forma wykładu angażująca percepcję słuchową,, manualną i wizualną.

Zajęcia te są prowadzone przez  arch. Piotra Zwierzchowskiego mającego za sobą  ponad 20-letnią praktykę  w roli wykładowcy.

WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI

W ramach szkolenia zapraszamy również na wykłady prowadzone przez uznanych architektów młodego pokolenia, rysowników i grafików.  Będą oni prezentowali swe ociągnięcia zawodowe  i mówili o specyfice zawodu architekta  i grafika. Wielu z nich rozpoczynało swą przygodę z architekturą w LABIRYNCIE.

 

OPŁATY I DODATKOWE ZAJĘCIA GRATISOWE

Dla kursów Architektura, ASP, Fantastyka, Od ołówka do tabletu, opłata za cztery tygodnie zajęć to znaczy  minimum 16 godzin zegarowych to 380 zł. Kurs Dla Młodych Rysowników 280 zł, za minimum 12 godzin.

Opłaty przyjmowane są na zajęciach (preferowane) lub za pomocą przelewu bankowego. Na życzenie wystawiamy faktury.

Opłata nie jest opłatą miesięczną. Jest naliczana od pierwszego tygodnia zajęć ucznia. Uczniowie, którzy dołączą później, płacą od pierwszej swej lekcji a nie od początku miesiąca. W ten sposób rozliczając obecności każdy uczeń  nie płaci za zajęcia w tygodniach, w których  nie uczestniczył. Opłaty są stałe bez względu na nieobecności, co 4 tygodnie lub w okresach 3 miesiące, lub 10 miesięcy.

Opłata czterotygodniowa daje prawo do uczestniczenia w dowolnej liczbie dodatkowych zajęć gratisowych ( również ONLINE), nawet do 20-25 godzin w tygodniu.

 

NIEOBECNOŚCI

Dążymy do tego, aby każdy uczestnik zajęć był obecny na wszystkich lekcjach i opanował wszystkie opracowane przez „Labirynt” tematy rysunkowe. Dlatego też istnieje możliwość odrabiania nieobecności w uzgodnionych terminach ( dlatego też są zajęcia środa-piątek 16.00-20.00). Nieobecność spowodowana, na przykład, chorobą lub wyjazdem, może być odrobiona w ciągu następnych dwóch tygodni. Nieobecność nie jest podstawą do przesunięcia terminu następnej wpłaty.

 

KOREKTY I OCENY

Wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć są korektowane przez nauczycieli średnio co 10-15 minut. Co daje  kontrolę nad wykonywaną pracą i przyspiesza naukę. Wszelkie rysunki są oceniane i punktowane, również prace domowe.

BEZPOŚREDNI KONTAKT  I  STAŁA OBECNOŚĆ  NAUCZYCIELI  I  ASYSTENTÓW TO COŚ W RODZAJU  „KONWERSACJI  RYSUNKOWEJ” – STAŁEJ INTERAKCJI  I PRACY NAD RYSUNKIEM. U NAS NIE MA TAKIEJ SYTUACJI, ŻE CAŁA GRUPA SIEDZI I PRZERYSOWUJE PRACE  Z JEDNEGO TUTORIALA  –  CO JEST POWSZECHNĄ PRAKTYKĄ W INNYCH SZKOŁACH.

W LABIRYNCIE NAUCZYCIELE   I ASYSTENCI  INDYWIDUALNIE  PRACUJĄ  Z  KAŻDYM  UCZNIEM.

 

KOREKTY INDYWIDUALNE I DODATKOWE LEKCJE INDYWIDUALNE

Udzielane są również bezpłatne korekty indywidualne. Wymaga to osobistego omówienia terminu z prowadzącym. W szczególnych przypadkach losowych ( choroba itd.) udzielamy dodatkowych lekcji indywidualnych w ramach opłaty za zajęcia, tak  aby uczeń mógł szybko nadrobić swą dłuższą nieobecność.

GRUPA ZAAWANSOWANA

Do tej grupy zapraszamy uczniów, którzy podejmują  drugi rok nauki w Labiryncie lub nowych uczniów, którzy posiadają dotychczasowe prace na poziomie umożliwiającym naukę w grupie zaawansowanej.

INDYWIDUALNE   KOREKTY  WAKACYJNE

Korekty te można umówić indywidualnie i są one gratisowe. Uczeń przynosi na korektę dowolną ilość prac o dowolnej tematyce (nie tylko architektura!) Termin korekty do uzgodnienia telefonicznie.

POLITYKA RODO

Pragniemy poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez Labirynt oraz w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony www.labirynt .pl 

Administratorem danych osobowych jest:
Labirynt Piotr Zwierzchowski, ul. Wesoła 4,05-816 Michałowice, NIP 113-012-78-28
Z administratorem danych osobowych można się kontaktować:
listownie: Labirynt, ul. Wesoła 4 , 05-816 Michałowice
lub e-mail: pz.zwierzchowski@gmail.com

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego, aby spełnić wymogi RODO wprowadzamy Politykę Bezpieczeństwa i Ochrony Danych osobowych. Dokument ten jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie w pliku PDF.
Wszyscy uczestnicy zajęć prowadzonych przez Labirynt  od dnia 25.08.2018 są proszeni o zapoznanie się z tym dokumentem. Uczestnicy zajęć podpisują informację o przetwarzaniu danych osobowych, zgodę o wykorzystaniu wizerunku dla celów marketingowych i opcjonalnie zgodę na przesyłanie newslettera. Osoby, które nie wyrażą zgody  nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Labirynt. 

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

 

Zasady współpracy z uczniami

 

 • Zawsze mamy czas dla naszych uczniów.
 • Na zajęciach wprowadzamy przyjacielską atmosferę współpracy.
 • Każdy uczeń może liczyć na korekty dodatkowe, również poza zajęciami.
 • Każdego uczestnika zajęć traktujemy indywidualnie i staramy się dobrać sposób przekazywania wiedzy do personalnych możliwości percepcyjnych.
 • Każdy rysunek zostanie rzetelnie oceniony i omówiony.
 • Każda praca plastyczna dodatkowa również zostanie oceniona i opatrzona komentarzem.
 • W ocenach prac kierujemy się całkowitą szczerością – naszym celem jest aby nasi uczniowie odnieśli sukces egzaminacyjny i dobrze posługiwali technikami rysunkowymi.
 •  Zapewniamy uczniom możliwości zarobkowania poprzez drobne prace zlecane przez LABIRYNT takie jak: usługi reklamowe, wykonywanie rysunków na zamówienie, kolportaż materiałów reklamowych, sprzątanie pracowni, pozowanie (w ubraniu) na zajęciach dla studentów .
 • Kontynuujemy naszą znajomość z uczniami w trakcie ich studiów architektonicznych i artystycznych. Doradzamy i pomagamy.
 • Wprowadzamy zniżki dla naszych uczniów w kursach technik cyfrowych prowadzonych przez LABIRYNT.
 • W miarę możliwości pomagamy naszym, studiującym już, uczniom w znalezieniu pracy w zaprzyjaźnionych pracowniach architektonicznych.

 

Dyrektor LABIRYNT

dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski

Z przyjemnością odpowiem na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące działalności Labiryntu  (601 38 65 42)

 

Materiały na zajęcia:

ARCHITEKTURA, ASP

Brystol (B2), 70 x50 cm, szkicownik A4, ołówki 2B, 3B, 4B, ołówek automatyczny 0,5 lub 0,7, gumka biała polimerowa i gumka „chlebowa”, pendrive (później dodatkowo : kredki, cienkopisy , flamastry designerskie , akwarele, farby akrylowe dla ASP)

Kartki brystolu są także odstępne na zajęciach w pracowni ( 50x70 cm /1 zł)

FANTASTYKA

Brystol (B2)70 x50 cm, szkicownik A4  lub A3, ołówki 2B, 3B, 4B, ołówek automatyczny 0,5 lub 0,7, gumka biała polimerowa i gumka „chlebowa”, pendrive , cienkopisy wodoodporne (np.: UNIPIN) , flamastry designerskie,

Później tablet graficzny ( Xp-Pen, Wacom)

Kartki brystolu są także dostępne na zajęciach w pracowni (50x70 cm /1 zł)

DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW

Brystol lub szkicownik A3, ołówki 2B, 3B, 4B, ołówek automatyczny 0,5 lub 0,7, gumka biała polimerowa i gumka „chlebowa”, pendrive (później dodatkowo : kredki, cienkopisy , flamastry designerskie Akwarele)

RENESANSOWA PRACOWNIA

Brystol  B2, 70 x 50 cm, szkicownik A4 lub A3, ołówki 2B, 3B, 4B, ołówek automatyczny 0,5 lub 0,7, gumka biała polimerowa i gumka „chlebowa”, pendrive (później dodatkowo : cienkopisy ) akwarele , papier akwarelowy ( minimum 250g), pędzle akwarelowe okrągłe ( minimum 3 szt , np. 06, 10-12 i 14-16), taśma malarska,

Deski i pozostałe materiały są w pracowni. Doradzamy indywidualnie w doborze materiałów rysunkowych i malarskich,  a w zaprzyjaźnionych sklepach na terenie Warszawy uczniowie Labiryntu mają zapewnione zniżki.

 

 

 

 

 

SZKOŁA RYSUNKU LABIRYNT

 

PLAN ZAJĘĆ STACJONARNYCH (od 12.09.2020)

 

ŚRODA 16.00-20.00 - OTWARTA PRACOWNIA

 

CZWARTEK 16.00-20.00 - OTWARTA PRACOWNIA

 

PIĄTEK 16.00-20.00 - RYSUNEK, ZAJĘCIA DODATKOWE DLA GRUPY ZAAWANSOWANEJ ( architektura i fantastyka)

 

SOBOTA 9.00-10.00 - WYKŁAD, HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI

SOBOTA 10. 00-14.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, ASP)

SOBOTA 14.00-18.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, ASP)

SOBOTA 14.00-17.00 - RYSUNEK „MŁODZI RYSOWNICY”

 

NIEDZIELA 10.00-14.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, ASP)

NIEDZIELA 14.00-18.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, FANTASTYKA, ASP)

NIEDZIELA 14.00-17.00 - RYSUNEK „MŁODZI RYSOWNICY”

 

PLAN ZAJĘĆ ONLINE (od 12.09. 2020)

 

ŚRODA 18.00-20.00 - OTWARTA PRACOWNIA STREAM

 

CZWARTEK 18.00-20.00 - OTWARTA PRACOWNIA STREAM

 

PIĄTEK 18.00-20.00 - RYSUNEK, ZAJĘCIA DODATKOWE DLA GR ZAAWANSOWANEJ STREAM ( 18-20)

 

SOBOTA 10. 00-14.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, ASP) STREAM DLA GR. PODSTAWOWEJ, STREAM DLA GR ZAAWANSOWANEJ (STREAM 1 – 10-11 , STREAM 2 -12-13)

SOBOTA 14.00-17.00 - RYSUNEK „MŁODZI RYSOWNICY” STREAM

 

NIEDZIELA 10.00-14.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, ASP) STREAM DLA GR. PODSTAWOWEJ, STREAM DLA GR ZAAWANSOWANEJ (STREAM 1 – 10-11 , STREAM 2 -12-13)

 

NIEDZIELA 14.00-17.00 - RYSUNEK FANTASTYKA STREAM (14.30 – 17.00)

 

 

OTWARTA PRACOWNIA – W tych darmowych zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie ze wszystkich grup rysunkowych. Zajęcia przeznaczone są na odrabianie pracy domowej, odrabianie zaległości, trudniejsze wersje pracy domowej, zadania dodatkowe. Na zajęcia można przychodzić zarówno w środę jak i w czwartek. Do pracowni zapraszamy w godzinach 16.00-20.00 , ale można przyjść na dowolnie krótszy czas. Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zwiększone zainteresowanie lub brak zainteresowania uczniów. ( sala 24 lub Druga Pracownia)

 

WYKŁAD HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI – Darmowy dla wszystkich uczniów Labiryntu. Wykład prowadzony w formule „rysowania na żywo”. Uczestnicy otrzymują  materiały poglądowe. Wykłady są prowadzone na poziomie akademickim  i stanowią wartościowe uzupełnieni wiedzy dla uczniów zdających historię sztuki na maturze. ( sala 24)

 

PIĄTEK 16.00-20.00 – Zajęcia dedykowane dla grupy zaawansowanej, w szczególności dla uczniów zdających na WAPW i ASP w roku 2019. ( sala 24 lub Druga Pracownia)

 

MŁODZI RYSOWNICY -  Zajęcia dla uczniów w wieku 10-14 lat. Jest możliwość korzystania z dwóch zajęć w weekend lub wymiennie z obydwu grup. ( sala 24)

 

ARCHITEKTURA i ASP – Zajęcia dedykowane uczniom zdającym na WAPW i ASP, grupy poranne (10.00-14.00) należy traktować jako  główne , grupy popołudniowe 14.00-18.00 jako dodatkowe) możliwość uczestniczenia w zajęciach kilku grup w weekend.( sala 24 i 36)

 

FANTASTYKA – Uczniowie tej grupy przez pierwszy okres (2-3 miesiące)  mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach razem z grupą ARCHITEKTURA, później realizują swój odrębny program.( sala 24 i 36)

 

RENESANSOWA PRACOWNIA – Uczniowie tej grupy przez pierwszy okres (2-3 miesiące) uczestniczą w zajęciach razem z grupą ARCHITEKTURA, później realizują swój odrębny program.( sala 24 i 36)

 

AKWARELA – Grupa ma przewidziane główne zajęcia w piątek 16.00-20.00, ale istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach pozostałych grup. (sala 24 lub Druga Pracownia)

Plan zajęć może ulec zmianie ze względu na liczebność grup i preferencje czasowe uczniów.

 

GRUPY na  FB DLA UCZNIÓW LABIRYNTU:

 

Dla wszystkich uczniów:

Labirynt_szkoła rysunku 

 

Dla uczestników kursu online:

Labirynt Online

 

Są to grupy zamknięte, tylko dla naszych uczniów – przed zajęciami należy zawsze  zapoznać się z bieżącymi ogłoszeniami na grupie (zmiany terminów, sal, materiały na zajęcia, dodatkowe pytania, itd.)

 

Prace do korekty przesyłane na adres:

labiryntkorekty@gmail.com

 

Zapisy prosimy wysyłać na adres:

labirynt.zapisy@gmail.com

 

Sekretariat:

www.labirynt.pl  pz.zwierzchowski@gmai.com

tel. : 601 38 65 42 ( w godz. 9.00-18.00)

 

Copyright 2022 by Labirynt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja www.jellinek.pl