WAKACYJNA SZKOŁA RYSUNKU W PRACOWNI I ONLINE 2021

Dodano: 26/05/2021

WAKACYJNA SZKOŁA RYSUNKU

Konsultacje przed wyborem zajęć. Z przyjemnością odpowiem na wątpliwości lub dodatkowe pytania w sprawach dotyczących: uczestnictwa w zajęciach, typów zajęć, bezpieczeństwa prowadzenia zajęć, płatności itd. dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski (601 38 65 42)

WYBIERZ DOWOLNY TYDZIEŃ LUB 2, 3 A NAWET 5 TYGODNI (zajęcia są prowadzone: poniedziałek - sobota).

W KAŻDYM Z TYCH TERMINÓW PROWADZIMY 4 RODZAJE SZKOLEŃ:

 1. KURS RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO
 2. KURS RYSUNKU SF I FANTASY
 3. KURS AKWARELI
 4. KURS DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW (12-15 LAT)

(dopuszczalne jest również „mieszanie" zajęć kursowych aby sprawdzić się w różnych tematykach)

DOSTĘPNE TERMINY:  I  TYDZIEŃ – 05 -10 LIPCA , II  TYDZIEŃ – 12-17 LIPCA, III TYDZIEŃ – 19-24 LIPCA, IV TYDZIEŃ – 16-21 SIERPNIA, V TYDZIEŃ – 23-28 SIERPNIA

ILOŚĆ GODZIN NAUKI : 30 godzin w tygodniu. (30 godz. w pracowni lub 30 godz. uczestnictwa w streamie)

ZAJĘCIA:  poniedziałek – sobota, w godzinach 10.00-14.00 (do 15.00 – w związku z planowanymi zajęciami plenerowymi)

RODZAJE KURSU:

KURS STACJONARNY– 4 GODZNY ZAJĘĆ/DZIEŃ (ul. Świętokrzyska 18 a, Warszawa) Zajęcia rozpoczynają się zawsze rysunkowym wykładem-wprowadzeniem, następnie wspólnie rysujemy minimum dwa tematy, na koniec następuje ocena prac. W trakcie zajęć są przewidziane dwie przerwy po 15-20 min. W trakcie wspólnego rysowania, kamera w czasie rzeczywistym wyświetla na ekranie pracę rysowaną przez nauczyciela – jest to zupełnie unikalna i niezwykle skuteczna metoda nauki. Jest również możliwość prowadzenia zajęć plenerowych (np. Park Saski, Stare Miasto, Łazienki Królewskie) – możliwość prowadzenia takich zajęć ustalimy w pierwszym dniu kursu w zależności od czynników: chęć uczestnictwa, warunki pogodowe, warunki i przepisy sanitarne)

KURS ONLINE4 GODZINY UCZESTNICTWA W STEAMIE/DZIEŃ. Uczestnicy kursu online będą mogli za pomocą streamu rysować razem z grupą znajdującą się w pracowni. Labirynt posiada profesjonalna licencję platformy ZOOM umożliwiającą prowadzenie wielogodzinnych streamów. Streamy będą jednak podzielone na (2 do 4) odcinki, związane z wykonaniem poszczególnych prac rysunkowych i malarskich. Streamy będą również zapisane w formie filmów dostępnych w danym tygodniu kursu.

KOREKTY PRAC UCZNIÓW- prowadzenie indywidualnych korekt prac uczniów jest unikalną cechą kursów Labiryntu. Uczeń wysyła swoje prace do korekty na adres (labiryntkorekty@gmail.com), praca zostaje otworzona w programie graficznym, a korekty rysunkowe zostają odręcznie naniesione za pomocą tabletu graficznego. Tak poprawiona praca jest odsyłana na adres ucznia. Tygodniowy limit to nawet 10 prac. Korekty są wykonywane zgodnie z kolejnością nadsyłanych prac. Format prac: jpg, około 1200 pixeli dłuższy bok pracy, rozdzielczość 72 dpi, nazwa pliku zgodnie ze schematem: nazwisko_temat Korekty prac wykonanych w pracowni są wykonywane w miarę możliwości na bieżąco.

FILMOWE TUTORIALE - mamy przygotowane tutoriale rysunkowe i malarskie dla naszych uczniów. Są to unikalne filmy (czas trwania 1-2 godz.) przygotowane w pracowni Labirynt. Filmy te są dostępne tylko dla naszych uczniów na niepublicznym kanale You Tube i stanowią doskonałą formę nauki, zwłaszcza że powstałe na podstawie filmu prace można przesłać do korekty. Filmy te są dostępne dla uczniów kursów stacjonarnych i online.

TERMINY OPŁAT:

 • ZA TYDZIEŃ I TERMIN OPŁAT DO 03.07
 • ZA TYDZIEN II TERMIN OPŁAT DO 10.07
 • ZA TYDZIEŃ III TERIN OPŁAT DO 17.07
 • ZA TYDZIEŃ IV i V TERMIN OPŁAT DO 14.08

OPŁATY (KURS STACJONARNY / KURS ONLINE) :

 • 500 zł za wybrany 1 tydzień
 • 950 zł za dowolne 2 tygodnie
 • 1300 zł za dowolne 3 tygodnie
 • 1700zł za 4 tygodnie
 • 2000zł za 5 tygodni
 • 110 zł  za dowolny dzień

 

Dla

Labirynt Piotr Zwierzchowski

ul. Wesoła 4, 05-816 Michałowice

NIP 113 012 78 28

Nr konta: ING 10 1050 1038 1000 0022 9247 5569

Tytułem:

Kurs rysunku, imię i nazwisko, nr tygodnia, rodzaj kursu (Online lub stacjonarny)

INDYWIDUALNE UCZESTNICTWO – INDYWIDUALNA KALKULACJA CENY

Oferta jest elastyczna. Aby nie kolidowała z innymi planami wakacyjnymi, można wybierać dowolne dni lub tygodnie. Z przyjemnością przedstawimy Państwu spersonalizowane propozycje. W tym celu prosimy o mail (labirynt.zapisy@gmail.com) z wyszczególnieniem konkretnych dni, które są dla Państwa dogodne.

CENA OBEJMUJE:

 • Szkolenie stacjonarne lub uczestnictwo w streamie
 • Materiały poglądowe (rysunki, zdjęcia) w formie cyfrowej
 • Dostęp do nagranych streamów w ciągu tygodnia od ich opublikowania
 • Dostęp do dodatkowych unikalnych filmów szkoleniowych Labiryntu na niepublicznym kanale na YouTube
 • Indywidualne korekty przesłane i ocenione za pomocą maila
 • Certyfikat uczestnictwa w kursie

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Zasady te mogą się zmieniać w zależności od aktualnych wytycznych dotyczących obostrzeń sanitarnych i epidemicznych. Jeżeli zasady ulegną zmianie w trakcie trwania kursu i będziemy zmuszeni zrezygnować z zajęć stacjonarnych, to pozostałe zajęcia będą się odbywać tylko w trybie online. Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach obowiązujące obecnie (mogą one ulec złagodzeniu lub zaostrzeniu ze względu na zmienną sytuację epidemiczną)

 • Dysponujemy dwoma salami o powierzchni 65 m.kw. każda. Zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej nr 24 lub nr 36, w budynku szkolnym należącym do 157 L.O. im. M Skłodowskiej -Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, Warszawa (budynek spełnia normy BHP, Sanepid, p.poż) lub w przyległej do budynku pracowni również należącej do157 LO.
 • Aby wziąć udział w zajęciach uczniowie wysyłają swoje zgłoszenie na zajęcia wraz z podpisaną zgodą rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni)
 • Zgłoszenia i zgody rodziców przyjmujemy do 04.07- dla tygodni I-III i do 15/08 - dla tygodni IV i V
 • W pracowni uczniowie będą zachowywać dystans 1,5 metra. Każdy ma przydzielone swoje miejsce pracy.
 • Przed wejściem jest dokonywany pomiar temperatury (jeżeli są takie aktualne wymogi sanitarne) i uczniowie są proszeni o zdezynfekowanie dłoni środkiem odstępnym w pracowni. (Do sali są wpuszczani uczniowie tylko z temperaturą poniżej 37 st.)
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące takie symptomy jak kaszel i katar.
 • W pracowni rekomendujemy noszenie maseczek
 • W pracowni uczniowie zachowują zalecany dystans i nie upuszczają swoich stanowiska pracy
 • Pracownia jest dezynfekowana (blaty robocze, podłoga, drzwi) i wietrzona w trakcie zajęć co godzinę i po każdej grupie.
 • Zajęcia są prowadzone z użyciem kamery i rzutnika zatem nauczyciel nie zbliża się do stanowiska ucznia i zachowuje rekomendowaną sanitarnie odległość.
 • Przesłanie zgłoszenia i zgody rodziców jest równoznaczne z uczestnictwem w zajęciach.
 • Do sali nie wnosimy zbędnych przedmiotów (dodatkowych ubrań, parasoli, jedzenia, torby z zakupami itd.)
 • Do sali nie mogą wchodzić inne osoby poza uczniami z danej grupy i pracownikami Labiryntu.
 • Uczniowie po powrocie z łazienki i po skończonych zajęciach są proszeni u dezynfekcję rąk.

REZERWACJE przyjmujemy tylko i wyłącznie za pomocą dostępnych formularzy drogą elektroniczną na adres labirynt.zapisy@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń dla grup kursu stacjonarnego. W przypadku gdy zostaną już wyczerpane miejsca w poszczególnych grupach postaramy się zaproponować terminy zastępcze. Uczestnicy zajęć lub rodzice w przypadku osób niepełnoletnich będą również proszę o podpisanie formularzy RODO.

TERMINY REZERWACJI

 • ZA TYDZIEŃ I DO 02.07
 • ZA TYDZIEN II DO 09.07
 • ZA TYDZIEŃ III DO 17.07
 • ZA TYDZIEŃ IV i V DO 14.08

WIEK UCZESTNIKÓW I PODZIAŁ NA GRUPY:

 • 12-15  DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW
 • 15+    DLA LICEALISTÓW
 • GRUPA PONADLICEALNA

Rezygnacja z kursu.

 • W przypadku rezygnacji z kursu opłata jest zwracana na wskazane konto w wysokości 100%, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do siedmiu dni przed rozpoczęciem opłaconego kursu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu opłata jest zwracana na wskazane konto w wysokości 50% , jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie sześciu do trzech dni przed rozpoczęciem kursu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu opłata jest zwracana na wskazane konto w wysokości 30%, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dwóch i trzech dni przed rozpoczęciem kursu.
 • Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z kursu w przeddzień i w dniu rozpoczęcia kursu oraz w trakcie trwania kursu.
 • W przypadku gdy w powodów epidemicznych lub innych niezależnych od Labiryntu kurs stacjonarny nie może się odbyć opłaty są zwracane w wysokości 100% w ciągu siedmiu dni na wskazane konta, jeżeli uczniowie nie wyrażą chęci zamiennego uczestniczenia w kursie online.
 • W innych przypadkach losowych (takich jak, nagła sytuacja rodzinna, wypadek, choroba) udokumentowanych (np. orzeczenie lekarskie w wypadku choroby/wypadku), opłata może być zwrócona w 80%, nawet w trakcie trwania kursu lub w terminie do trzech dni przed rozpoczęciem kursu.

ZAJĘCIA rysunkowe i malarskie trwają codziennie w godzinach 10.00-14.00 (do 15.00 - jeżeli idziemy na miejsce plenerowe poza pracownią). Zajęcia będą odbywać się w naszej pracowni (ŚWIĘTOKRZYSKA 18 A) oraz w wybranych punktach plenerowych Warszawy (parki, stare miasto, kościoły, muzea) – jeżeli pozwolą na to aktualne warunki sanitarnego bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi zarządzeniami odgórnymi. Spotkanie rozpoczyna się od ustalenia tematyki i techniki wykonania oraz wykładu wstępnego dotyczącego  sposobów ujęcia tematu, kompozycji i techniki wykonania. Prezentowane są rysunki poglądowe i tutoriale. Rysowanie i malowanie zajmuje około 3 godzin i zazwyczaj obejmuje wykonanie kilku szkiców i jednej pracy bardziej zaawansowanej. Po tygodniowym kursie każdy uczestnik może pochwalić się około 12-15 wstępnymi szkicami i pięcioma-sześcioma pracami finalnymi.

DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH Przewidujemy podział uczestników na początkujących  i zaawansowanych. Do każdej grupy jest przydzielony dodatkowy asystent pomagający na bieżąco i wykonujący korekty, zatem nawet osoby zupełnie początkujące są mile widziane. Zaś dla zaawansowanych uczestników mamy również specjalny program dotyczący technik zaawansowanych.

TEMATYKA: krajobraz, zieleń parkowa, architektura parkowa, architektura staromiejska i współczesna. Dodatkowo dla początkujących: podstawy perspektywy, podstawy rysunku materiałowego, cieniowania i konstruowania cieni rzuconych, postawy kompozycji, wprowadzenie do poszczególnych technik artystycznych. Dodatkowo dla chętnych: samochody i inne maszyny, fantastyka. Realizujemy również tematy na zamówienie grupy. Staramy się, aby tematyka odpowiadała możliwościom i potrzebom uczniów.

 Techniki stosowane na plenerze i materiały:

 • ołówek (2B, 3B, 4-6B, ołówki drewniane i typu Progresso)
 • kredki (kredki ołówkowe artystyczne, proszę kupić kilka kolorów w gamie brązów lub szaro-niebieskich. Komplety obejmujące wszystkie kolory nie będą potrzebne)
 • piórka (cienkopisy, stalówki tradycyjne lub długopisy)
 • farby akwarelowe(St. Petersburg, White nights, Windsor & Newton, Cotman Water Colours,Van Gogh) Proszę nie kupować produkcji Pentel, Pelikan i innych dostępnych w marketach)
 • pędzle do akwareli (syntetyczne, naturalne np. 10, 12-14, 16-20 lub podobne, końcówki o przekroju okrągłym zwężające się ku końcowi i płaskie)
 • papier brystol (ok. 250g lub grubszy), szkicowniki i bloki akwarelowe, formaty dowolne (największy 50x70 cm). Papier będzie też dostępny odpłatnie w pracowni. 

Oprócz tego należy opcjonalnie przygotować na zajęcia w plenerze: krzesełko turystyczne lub wędkarskie, torbę lub skrzynkę na materiały artystyczne, ew. krem przeciwsłoneczny i okulary przeciwsłoneczne, teczka na prace. UWAGA! Osoby początkujące nie powinny kupować wszystkich wymienionych materiałów. Na początek wystarczy kilka ołówków i cienkopisów oraz brystol w arkuszach (50x70 cm) i mniejszy szkicownik (A3, A4)W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić: 601 38 65 42 lub pisać: labirynt.zapisy@gmail.com

Pozdrawiam i zapraszam do naszej pracowni

dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski

ZGŁOSZENIA
Poniższy formularz zgłoszeniowy proszę skopiować i wypełnić oraz przesłąć na adres:  
labirynt.zapisy@gmail.com
(lub możemy taki formularz przesłąć na żądanie w pliku Word lub PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rezerwacja miejsca w grupie rysunkowej

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/UCZENNICY  ………………………………………………………………………………………..

WYBRANY TYDZIEŃ   (LUB TYGODNIE)   ………………………………………………………………………………………..

(Do wyboru:  I  TYDZIEŃ – 05 -10 LIPCA , II  TYDZIEŃ – 12-17 LIPCA, III TYDZIEŃ – 19-24 LIPCA, IV TYDZIEŃ – 16-21 SIERPNIA, V TYDZIEŃ – 23-28 SIERPNIA)

RODZAJ KURSU  : ………………………………………………………………………………………………………………………….

                                               (proszę wybrać KURS ONLINE lub KURS STACJONARNY)

GRUPA:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( proszę wybrać rodzaj grupy: ARCHITEKTURA, KURS DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW, FANTASTYKA, AKWARELA)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam  się z ofertą wakacyjnej szkoły rysunku Labirynt, dokonuję rezerwacji miejsca w wyżej określonej grupie Zobowiązuję się również do jak najszybszego poinformowania za  pomocą  SMS  lub mailowo o ewentualnej rezygnacji z kursu i rozumiem zasady zwrotu wniesionych opłat zamieszczone w ofercie. Do niniejszego oświadczenia dołączone zostanie podpisane oświadczenie RODO przed rozpoczęciem zajęć.

………………………………………………………………………………………………………………….  data …………………………..

(Podpis Ucznia/ Uczennicy (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje Rodzic)

Telefon kontaktowy:………………………………….

Uwagi dotyczące uczestnika kursu stacjonarnego ( przyjmowane leki, zasady ewentualnego awaryjnego kontaktu z rodzicami itd.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  PONIŻSZE ZASADY DOTYCZĄ TYLKO UCZNIÓW KURSU STACJONARNEGO

Wakacyjna szkoła rysunku Labirynt – kurs stacjonarny.

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc i prosimy o poważne traktowanie swoich rezerwacji i obecności. Z powodu sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym stosujemy w pracowni następujące zasady:

 1. W sali (60m.kw.) jest miejsce dla 12 uczniów. Dysponujemy dwoma salami zatem na każdą grupę   możemy zaprosić grupę łącznie 24 uczniów. ( Zajęcia odbywają się w  sali lekcyjnej nr 24 lub nr 36,  w budynku szkolnym należącym do 157 L.O. im. M Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, Warszawa)
 2. Aby wziąć udział w zajęciach uczniowie wysyłają swoje zgłoszenie na zajęcia wraz z podpisaną zgodą rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni)
 3. W pracowni uczniowie będą zachowywać dystans minimum 1,5 metra. Każdy ma przydzielone swoje miejsce pracy.
 4. Przed wejściem jest dokonywany pomiar temperatury i uczniowie są proszeni o zdezynfekowanie dłoni środkiem odstępnym w pracowni. (Do sali są wpuszczani uczniowie tylko z temperaturą poniżej 37 st.C.)
 5. Jeżeli  wynik badania temperatury będzie wyższy niż 37 st.C. a uczeń jest niepełnoletni, to o tym wyniku zostaną telefonicznie poinformowani rodzice.
 6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące takie symptomy jak kaszel i katar.
 7. W pracowni rekomendujemy noszenie maseczek  (chyba, że pojawią się inne wytyczne odgórne dotyczące reżimu sanitarnego)
 8. Pracownia jest dezynfekowana (blaty robocze, podłoga, drzwi)  i wietrzona co godzinę i po każdej grupie.
 9. Zajęcia są prowadzone z użyciem kamery  i rzutnika zatem nauczyciel nie zbliża się do stanowiska ucznia i zachowuje rekomendowaną sanitarnie odległość.
 10. Przesłanie zgłoszenia i zgody rodziców jest równoznaczne z uczestnictwem w zajęciach.
 11. Do  sali nie wnosimy zbędnych przedmiotów (okryć wierzchnich, dodatkowych ubrań,  parasoli, jedzenia, toreb z zakupami, deskorolek, rowerów, itd.)
 12. Do sali nie mogą wchodzić inne osoby poza uczniami z danej grupy i pracownikami Labiryntu.
 13. Uczniowie po powrocie z łazienki i po skończonych zajęciach są proszeni u dezynfekcję rąk.
 14. Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie zmianie i  w wyniku nowych odgórnych zarządzeń nie będzie możliwości prowadzenia kursu stacjonarnego, to szkolenie  stacjonarne nie odbędzie się . Uczniowie, którzy dokonali rezerwacji  będą mogli odbyć zamiennie kurs w formie online lub mogą zrezygnować i w takim przypadku wniesione wcześniej opłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.

Zgadzam się na stosowanie się do wyżej wymienionych zasad w trakcie zajęć w pracowni Labirynt

………………………………………………….……………………………………………………………………………………

(podpis Ucznia/Uczennicy oraz Rodzica w przypadku ucznia niepełnoletniego)

 

Zgoda Rodzica lub Opiekuna prawnego (dotyczy uczniów niepełnoletnich)

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami i zasadami sanitarnymi  dotyczącymi  uczestnictwa w zajęciach w pracowni Labirynt informuję że, wedle mej wiedzy, moje dziecko jest zdrowe i  wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ mojej córki …………………………………………………………………………………………………………………………………..

w zajęciach rysunku  w grupie ……………………………………………………………………………………………………………………………

w  terminie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego i data) …………………………………………………………………………………..

tel. kontaktowy ……………………………………………………………

Pozdrawiam i zapraszam do naszej pracowni

dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski

Copyright 2021 by Labirynt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja www.jellinek.pl