Wakacyjna szkoła rysunku online i stacjonarnie - ZOBACZ OFERTĘ

Dodano: 08/06/2020

OFERTA

WAKACYJNA SZKOŁA RYSUNKUSTACJONARNA I ONLINE, lipiec i sierpień 2020

SKONFIGURUJ DOWOLNIE SWOJE UCZESTNICTWO!

Konsultacje przed wyborem zajęć. Z przyjemnością odpowiem na wątpliwości lub dodatkowe pytania w sprawach dotyczących: uczestnictwa w zajęciach, typów zajęć, bezpieczeństwa prowadzenia zajęć, płatności itd. dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski ( 601 38 65 42)

WYBIERZ DOWOLNY TYDZIEŃ LUB 2, 3 A NAWET 5 TYGODNI (zajęcia są prowadzone: poniedziałek - sobota).

W KAŻDYM Z TYCH TERMINÓW PROWADZIMY 4 RODZAJE SZKOLEŃ:

 1. KURS RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO
 2. KURS RYSUNKU SF I FANTASY
 3. KURS AKWARELI
 4. KURS DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW (12-15 LAT)

(dopuszczalne jest również „mieszanie" zajęć kursowych aby sprawdzić się w różnych tematykach)

DOSTĘPNE TERMINY:  I  TYDZIEŃ – 06 11 LIPCA , II  TYDZIEŃ – 13-18 LIPCA, III TYDZIEŃ – 20-25 LIPCA, IV TYDZIEŃ – 17-22 SIERPNIA, V TYDZIEŃ – 24-29 SIERPNIA

ILOŚĆ GODZIN NAUKI : 30 godzin w tygodniu. (30 godz. w pracowni lub 30 godz. uczestnictwa w streamie)

ZAJĘCIA:  poniedziałek – sobota, w godzinach 10.00-14.00

RODZAJE KURSU:

KURS STACJONARNY – 4 GODZNY ZAJĘĆ/DZIEŃ (ul. Świętokrzyska 18 a, Warszawa) Uwaga! Na kursie stacjonarnym maksymalna liczba uczestników w grupie to 12 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs stacjonarny obywa się w pracowni (pomieszczenie o powierzchni 60 m. kw.) Zachowana jest zasada 2m.kw. na uczestnika zajęć i odległość pomiędzy uczestnikami wynosi co najmniej 150 cm. Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach są następujące:

 • W sali (60m.kw.) jest miejsce dla 12 uczniów. Dysponujemy dwoma salami zatem na każdą grupę możemy zaprosić grupę łącznie 24 uczniów. ( Zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej nr 24 lub nr 36, w budynku szkolnym należącym do 157 L.O. im. M Skłodowskiej -Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, Warszawa, budynek spełnia normy BHP, Sanepid, p.poż)
 • Aby wziąć udział w zajęciach uczniowie wysyłają swoje zgłoszenie na zajęcia wraz z podpisaną zgodą rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni)
 • Zgłoszenia i zgody rodziców przyjmujemy do 04.07- dla tygodni I-III i do 17/08 - dla tygodni IV i V
 • W pracowni uczniowie będą zachowywać dystans minimum 1,5 metra. Każdy ma przydzielone swoje miejsce pracy.
 • Przed wejściem jest dokonywany pomiar temperatury i uczniowie są proszeni o zdezynfekowanie dłoni środkiem odstępnym w pracowni. (Do sali są wpuszczani uczniowie tylko z temperaturą poniżej 37 st.)
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące takie symptomy jak kaszel i katar.
 • W pracowni rekomendujemy noszenie maseczek lub przyłbic
 • W pracowni uczniowie zachowują zalecany dystans i nie upuszczają swoich stanowiska pracy
 • Pracownia jest dezynfekowana (blaty robocze, podłoga, drzwi) i wietrzona w trakcie zajęć co godzinę i po każdej grupie.
 • Zajęcia są prowadzone z użyciem kamery i rzutnika zatem nauczyciel nie zbliża się do stanowiska ucznia i zachowuje rekomendowaną sanitarnie odległość.
 • Przesłanie zgłoszenia i zgody rodziców jest równoznaczne z uczestnictwem w zajęciach.
 • Do sali nie wnosimy zbędnych przedmiotów ( dodatkowych ubrań, parasoli, jedzenia, torby z zakupami itd.)
 • Do sali nie mogą wchodzić inne osoby poza uczniami z danej grupy i pracownikami Labiryntu.
 • Uczniowie po powrocie z łazienki i po skończonych zajęciach są proszeni u dezynfekcję rąk.

KURS ONLINE – 4 GODZINY UCZESTNICTWA W STEAMIE/ DZIEŃ. Uczestnicy kursu online będą mogli za pomocą streamu rysować razem z grupą znajdującą się w pracowni. Labirynt posiada profesjonalna licencje platformy ZOOM umożliwiającą prowadzenie wielogodzinnych streamów. Stramy będą jednak podzielone na odcinki związane z wykonaniem poszczególnych prac rysunkowych i malarskich. Streamy będą również zapisane w formie filmów dostępnych w danym tygodniu kursu.

KORKETY PRAC UCZNIÓW- prowadzenie indywidualnych konkret prac uczniów jest unikalną cechą kursów Labiryntu. Uczeń wysyła swoje prace do korekty na adres ( labirynt.kokrety@gmail.com) praca zostaje otworzona w programie graficznym a korekty rysunkowe zostają odręcznie naniesione na pracę za pomocą tabletu graficznego. Tak poprawiona praca jest odsyłana na adres ucznia. Tygodniowy limit to nawet 15 prac przesłanych do korekty. Korekty są wykonywane zgodnie z kolejnością nadsyłanych prac. Format prac: jpg, około 1200 pixeli dłuższy bok pracy, rozdzielczość 72 dpi, nazwa pliku zgodnie ze schematem: nazwisko_temat Korekty prac wykonanych w pracowni są wykonywane w miarę możliwości na bieżąco.

FILMOWE TUTORIALE - mamy przygotowane tutoriale rysunkowe i malarskie dla naszych uczniów. Są to unikalne filmy (czas trwania 1-2 godz.) przygotowane w pracowni Labirynt. Filmy te są dostępne tylko dla naszych uczniów na niepublicznym kanale You Tube i stanowią doskonałą formę nauki, zwłaszcza że powstałe na podstawie filmu prace można przesłać do korekty. Filmy te są dostępne dal uczniów kursów stacjonarnych i online.

TERMINY OPŁAT:

 • ZA TYDZIEŃ I TERMIN OPŁAT DO 03.07
 • ZA TYDZIEN II TERMIN OPŁAT DO 10.07
 • ZA TYDZIEŃ III TERIN OPŁAT DO 17.07
 • ZA TYDZIEŃ IV i V TERMIN OPŁAT DO 14.08

OPŁATY ( KURS STACJONARNY I KURS ONLINE) :

 • 450 zł za wybrany 1 tydzień
 • 780 zł za dowolne 2 tygodnie
 • 1050 zł za dowolne 3 tygodnie
 • 1280 zł za 4 tygodnie
 • 1400 zł za 5 tygodni
 • 85 zł  za dowolny dzień

 

Dla

Labirynt Piotr Zwierzchowski

ul. Wesoła 4, 05-816 Michałowice

NIP 113 012 78 28

Nr konta: ING 10 1050 1038 1000 0022 9247 5569

Tytułem:

Kurs rysunku, imię i nazwisko, nr tygodnia, rodzaj kursu (Online lub Stacjonarny)

INDYWIDUALNE UCZESTNICTWO – INDYWIDUALNA KALKULACJA CENY

Oferta jest elastyczna! Aby nie kolidowała z innymi planami wakacyjnymi, można wybierać dowolne dni z naszej oferty. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu spersonalizowane propozycje. W tym celu prosimy o mail ( labirynt.zapisy@gmail.com) z wyszczególnieniem konkretnych dni, które są dla Państwa dogodne.

CENA OBEJMUJE:

 • Szkolenie stacjonarne lub uczestnictwo w streamie
 • Materiały poglądowe (rysunki, zdjęcia) w formie cyfrowej
 • Dostęp do nagranych streamów w ciągu tygodnia od ich opublikowania
 • Dostęp do dodatkowych unikalnych filmów szkoleniowych Labiryntu na niepublicznym kanale na YouTube
 • Indywidualne korekty przesłane i ocenione za pomocą maila
 • Certyfikat uczestnictwa w kursie

REZERWACJE przyjmujemy tylko i wyłącznie za pomocą dostępnych formularzy drogą elektroniczną na adres labirynt.zapisy@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń dla grup kursu stacjonarnego. W przypadku gdy zostaną już wyczerpane miejsca w poszczególnych grupach postaramy się zaproponować terminy zastępcze. Uczestnicy zajęć lub rodzice w przypadku osób niepełnoletnich będą również proszę o podpisanie formularzy RODO.

TERMINY REZERWACJI

 • ZA TYDZIEŃ I DO 03.07
 • ZA TYDZIEN II DO 10.07
 • ZA TYDZIEŃ III DO 17.07
 • ZA TYDZIEŃ IV i V DO 14.08

WIEK UCZESTNIKÓW I PODZIAŁ NA GRUPY:

 • 12-15  DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW
 • 15+    DLA LICEALISTÓW
 • GRUPA PONADLICEALNA
 •  

Rezygnacja z kursu.

W przypadku rezygnacji z kursu opłata jest zwracana na wskazane konto w wysokości 100%, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do siedmiu dni przed rozpoczęciem opłaconego kursu. W przypadku rezygnacji z kursu opłata jest zwracana na wskazane konto w wysokości 50% , jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie sześciu do trzech dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji z kursu opłata jest zwracana na wskazane konto w wysokości 30%, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dwóch i trzech dni przed rozpoczęciem kursu. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z kursu w przeddzień i w dniu rozpoczęcia kursu oraz w trakcie trwania kursu. W przypadku gdy w powodów epidemicznych lub innych niezależnych od Labiryntu kurs stacjonarny nie może się odbyć opłaty są zwracane w wysokości 100% w ciągu siedmiu dni na wskazane konta, jeżeli uczniowie nie wyrażą chęci zamiennego uczestniczenia w kursie online. W innych przypadkach losowych (takich jak, nagła sytuacja rodzinna, wypadek, choroba) udokumentowanych ( np. orzeczenie lekarskie w wypadku choroby/wypadku), opłata może być zwrócona w 80%, nawet w trakcie trwania kursu lub w terminie do trzech dni przed rozpoczęciem kursu.

 

Tematyka i sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do wieku uczestników.

ZAJĘCIA rysunkowe i malarskie trwają codziennie w godzinach 10.00-14.00 (do 15.00 - jeżeli idziemy na miejsce plenerowe poza pracownią). Zajęcia będą odbywać się w naszej pracowni (ŚWIĘTOKRZYSKA 18 A) oraz w wybranych punktach plenerowych Warszawy (parki, stare miasto, kościoły, muzea) – jeżeli pozwolą na to aktualne warunki sanitarnego bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi zarządzeniami odgórnymi. Spotkanie rozpoczyna się od ustalenia tematyki i techniki wykonania oraz wykładu wstępnego dotyczącego  sposobów ujęcia tematu, kompozycji i techniki wykonania. Prezentowane są rysunki poglądowe i tutoriale. Samo rysowanie i malowanie zajmuje około 3 godzin i zazwyczaj obejmuje wykonanie kilku szkiców i jednej pracy bardziej zaawansowanej. W rezultacie po tygodniu każdy uczestnik może pochwalić się około 12-15 wstępnymi szkicami i sześcioma pracami finalnymi.

DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH Przewidujemy podział uczestników na początkujących  i zaawansowanych. Do każdej grupy jest przydzielony dodatkowy asystent pomagający na bieżąco i wykonujący korekty, zatem nawet osoby zupełnie początkujące są mile widziane. Zaś dla zaawansowanych uczestników mamy również specjalny program dotyczący technik zaawansowanych.

TEMATYKA krajobraz,zieleń parkowa, architektura parkowa, architektura staromiejska i współczesna. Dodatkowo dla początkujących: podstawy perspektywy, podstawy rysunku materiałowego, cieniowania i konstruowania cieni rzuconych, postawy kompozycji, wprowadzenie do poszczególnych technik artystycznych. Dodatkowo dla chętnych: samochody i inne maszyny, fantastyka. Realizujemy również tematy na zamówienie grupy, staramy się aby tematyka była sprofilowana pod możliwości i potrzeby uczniów.

 Techniki stosowane na plenerze i materiały:

 • ołówek (2B, 3B, 4-6B, ołówki drewniane i typu Progresso)
 • kredki (kredki ołówkowe artystyczne, proszę kupić kilka kolorów w gamie brązów lub szaro-niebieskich. Komplety obejmujące wszystkie kolory nie będą potrzebne)
 • piórka (cienkopisy, stalówki tradycyjne lub długopisy)
 • farby akwarelowe(St. Petersburg, White nights, Windsor & Newton, Cotman Water Colours,Van Gogh) Proszę nie kupować produkcji Pentel, Pelikan i innych dostępnych w marketach)
 • pędzle do akwareli (syntetyczne, naturalne np. 10, 12-14, 16-20 lub podobne, końcówki o przekroju okrągłym zwężające się ku końcowi i płaskie)
 • papier brystol (ok. 250g lub grubszy), szkicowniki i bloki akwarelowe, formaty dowolne (największy 50x70 cm). Papier będzie też dostępny odpłatnie w pracowni. 

Oprócz tego należy opcjonalnie przygotować na zajęcia w plenerze:krzesełko turystyczne lub wędkarskie, torbę lub skrzynkę na materiały artystyczne, ew. krem przeciwsłoneczny i okulary przeciwsłoneczne, teczka na prace

UWAGA! Osoby początkujące nie powinny kupować wszystkich wymienionych materiałów. Na początek wystarczy kilka ołówków i cienkopisów oraz brystol w arkuszach (50x70 cm) i mniejszy szkicownik (A3, A4)

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić : 601 38 65 42 lub pisać: labirynt.zapisy@gmail.com

ZGŁOSZENIA
Poniższy formularz zgłoszeniowy proszę skopiować i wypełnić oraz przesłąć na adres:  
labirynt.zapisy@gmail.com
(lub możemy taki formularz przesłąć na żądanie w pliku Word lub PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rezerwacja miejsca w grupie rysunkowej

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/UCZENNICY  ………………………………………………………………………………………..

WYBRANY TYDZIEŃ   (LUB TYGODNIE)   ………………………………………………………………………………………..

(Do wyboru: I  TYDZIEŃ – 06 11 LIPCA , II  TYDZIEŃ – 13-18 LIPCA, III TYDZIEŃ – 20-25 LIPCA, IV TYDZIEŃ – 17-22 SIERPNIA, V TYDZIEŃ – 24-29 SIERPNIA)

RODZAJ KURSU  : ………………………………………………………………………………………………………………………….

                                               (proszę wybrać KURS ONLINE lub KURS STACJONARNY)

GRUPA:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( proszę wybrać rodzaj grupy: ARCHITEKTURA, KURS DLA MŁODYCH RYSOWNIKÓW, FANTASTYKA, AKWARELA)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam  się z ofertą wakacyjnej szkoły rysunku Labirynt, dokonuję rezerwacji miejsca w wyżej określonej grupie Zobowiązuję się również do jak najszybszego poinformowania za  pomocą  SMS  lub mailowo o ewentualnej rezygnacji z kursu i rozumiem zasady zwrotu wniesionych opłat zamieszczone w ofercie. Do niniejszego oświadczenia dołączone zostanie podpisane oświadczenie RODO przed rozpoczęciem zajęć.

………………………………………………………………………………………………………………….  data …………………………..

(Podpis Ucznia/ Uczennicy (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje Rodzic)

Telefon kontaktowy:………………………………….

Uwagi dotyczące uczestnika kursu stacjonarnego ( przyjmowane leki, zasady ewentualnego awaryjnego kontaktu z rodzicami itd.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  PONIŻSZE ZASADY DOTYCZĄ TYLKO UCZNIÓW KURSU STACJONARNEGO

Wakacyjna szkoła rysunku Labirynt – kurs stacjonarny.

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc i prosimy o poważne traktowanie swoich rezerwacji i obecności. Z powodu sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym stosujemy w pracowni następujące zasady:

 1. W sali (60m.kw.) jest miejsce dla 12 uczniów. Dysponujemy dwoma salami zatem na każdą grupę   możemy zaprosić grupę łącznie 24 uczniów. ( Zajęcia odbywają się w  sali lekcyjnej nr 24 lub nr 36,  w budynku szkolnym należącym do 157 L.O. im. M Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, Warszawa)
 2. Aby wziąć udział w zajęciach uczniowie wysyłają swoje zgłoszenie na zajęcia wraz z podpisaną zgodą rodziców ( jeżeli uczeń nie jest pełnoletni)
 3. W pracowni uczniowie będą zachowywać dystans minimum 1,5 metra. Każdy ma przydzielone swoje miejsce pracy.
 4. Przed wejściem jest dokonywany pomiar temperatury i uczniowie są proszeni o zdezynfekowanie dłoni środkiem odstępnym w pracowni. (Do sali są wpuszczani uczniowie tylko z temperaturą poniżej 37 st.C.)
 5. Jeżeli  wynik badania temperatury będzie wyższy niż 37 st.C. a uczeń jest niepełnoletni, to o tym wyniku zostaną telefonicznie poinformowani rodzice.
 6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące takie symptomy jak kaszel i katar.
 7. W pracowni rekomendujemy noszenie maseczek lub przyłbic (chyba, że pojawią się inne wytyczne odgórne dotyczące reżimu sanitarnego)
 8. Pracownia jest dezynfekowana (blaty robocze, podłoga, drzwi)  i wietrzona co godzinę i po każdej grupie.
 9. Zajęcia są prowadzone z użyciem kamery  i rzutnika zatem nauczyciel nie zbliża się do stanowiska ucznia i zachowuje rekomendowaną sanitarnie odległość.
 10. Przesłanie zgłoszenia i zgody rodziców jest równoznaczne z uczestnictwem w zajęciach.
 11. Do  sali nie wnosimy zbędnych przedmiotów (okryć wierzchnich, dodatkowych ubrań,  parasoli, jedzenia, toreb z zakupami, deskorolek, rowerów, itd.)
 12. Do sali nie mogą wchodzić inne osoby poza uczniami z danej grupy i pracownikami Labiryntu.
 13. Uczniowie po powrocie z łazienki i po skończonych zajęciach są proszeni u dezynfekcję rąk.
 14. Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie zmianie i  w wyniku nowych odgórnych zarządzeń nie będzie możliwości prowadzenia kursu stacjonarnego, to szkolenie  stacjonarne nie odbędzie się . Uczniowie, którzy dokonali rezerwacji  będą mogli odbyć zamiennie kurs w formie online lub mogą zrezygnować i w takim przypadku wniesione wcześniej opłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.

Zgadzam się na stosowanie się do wyżej wymienionych zasad w trakcie zajęć w pracowni Labirynt

………………………………………………….……………………………………………………………………………………

(podpis Ucznia/Uczennicy oraz Rodzica w przypadku ucznia niepełnoletniego)

 

Zgoda Rodzica lub Opiekuna prawnego (dotyczy uczniów niepełnoletnich)

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami i zasadami sanitarnymi  dotyczącymi  uczestnictwa w zajęciach w pracowni Labirynt informuję że, wedle mej wiedzy, moje dziecko jest zdrowe i  wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ mojej córki …………………………………………………………………………………………………………………………………..

w zajęciach rysunku  w grupie ……………………………………………………………………………………………………………………………

w  terminie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego i data) …………………………………………………………………………………..

tel. kontaktowy ……………………………………………………………

Pozdrawiam i zapraszam do naszej pracowni

dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski

 

Copyright 2020 by Labirynt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja www.jellinek.pl