PIERWSZE OFERTOWE LEKCJE RYSUNKOWE - PLAN

Dodano: 10/09/2018

SZKOŁA RYSUNKU LABIRYNT

Tym z Państwa, którzy odwiedzili  już naszą pracownię dziękujemy bardzo za uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym w dniu 08.09.2018. Mamy ograniczoną ilość miejsc ale jeszcze można dokonać rezerwacji: pz.zwierzchowski@gmail.com lub sms na 601386542)

W dniach 15-16 września, zapraszamy na pierwsze zajęcia rysunkowe do poszczególnych grup rysunkowych, zgodnie z zapisami, których Państwo dokonali na zajęciach lub drogą elektroniczną. Zajęcia odbędą w sali 24 i 36 na parterze. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszej pracowni, jako jubileuszowy, trzydziesty rocznik uczniów Labiryntu.

 

Na pierwsze zajęcia należy przynieść:

  • Podstawowe materiały rysunkowe (brystol B2 (50x70cm), A3 ( dla Młodych Rysowników), ołówki 2B, 3B, gumka i temperówka, dodatkowo szkicownik A4.
  • Opłata za zajęcia 360 zł lub 260zł, w zależności od wybranego kursu. Opłatę należy uiścić gotówką po zajęciach w pracowni. Jeżeli uczeń po pierwszej lekcji rezygnuje z zajęć, nie wnosi opłat i ta pierwsza lekcja automatycznie staje się darmowa. Prosimy wziąć to pod uwagę, mamy ograniczoną ilość miejsc i wielu chętnych. Istnieje możliwość wystawienia faktury (+23% VAT).
  • Opcjonalnie, dotychczasowe prace (oryginały lub zdjęcia), aby je omówić lub jeżeli miałoby to dopomóc w wyborze grupy i jej poziomu.

PLAN ZAJĘĆ (wrzesień – październik, obowiązuje od 15.09.2018)

ŚRODA 16.00-20.00 - OTWARTA PRACOWNIA (od 19.09.2018)

CZWARTEK 16.00-20.00 - OTWARTA PRACOWNIA (od 20.09.2018)

PIĄTEK 16.00-20.00 - RYSUNEK, ZAJĘCIA DODATKOWE DLA GRUPY ZAAWANSOWANEJ (od 21 .09.2018)

SOBOTA 9.00-10.00 - WYKŁAD, HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI (od 22.09.2018)

 

SOBOTA 10. 00-14.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, FANTASTYKA, ASP)( od 15.09.2018)

SOBOTA 14.00-18.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, FANTASTYKA, ASP)( od 15.09, 2018)

SOBOTA 14.00-17.00 - RYSUNEK „MŁODZI RYSOWNICY”( od 15.09.2018)

NIEDZIELA 10.00-14.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, FANTASTYKA, ASP) ( od 16.09.2018)

NIEDZIELA 14.00-18.00 - RYSUNEK (ARCHITEKTURA, FANTASTYKA, ASP) ( od 16.09.2018)

NIEDZIELA 14.00-17.00 - RYSUNEK „MŁODZI RYSOWNICY” (od 16.09.2018)

OTWARTA PRACOWNIA – W tych darmowych zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie ze wszystkich grup rysunkowych. Zajęcia przeznaczone są na odrabianie pracy domowej, odrabianie zaległości, trudniejsze wersje pracy domowej, zadania dodatkowe. Na zajęcia można przychodzić zarówno w środę jak i w czwartek. Do pracowni zapraszamy w godzinach 16.00-20.00 , ale można przyjść na dowolnie krótszy czas. Terminy zajęć mogą ulec zmianie ze względu na zwiększone zainteresowanie lub brak zainteresowania uczniów. ( sala 24 lub Druga Pracownia)

WYKŁAD HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI – darmowy dla wszystkich uczniów Labiryntu. Wykład prowadzony w formule „rysowania na żywo”. Uczestnicy otrzymują materiały poglądowe. Wykłady są prowadzone na poziomie akademickim i stanowią wartościowe uzupełnieni wiedzy dla uczniów zdających historię sztuki na maturze. ( sala 24)

PIĄTEK 16.00-20.00 – zajęcia dedykowane dla grupy zaawansowanej, w szczególności dla uczniów zdających na WAPW i ASP w roku 2019 ( sala 24 lub Druga Pracownia)

MŁODZI RYSOWNICY - zajęcia dla uczniów w wieku 10-14 lat. Jest możliwość korzystania z dwóch zajęć w weekend lub wymiennie z obydwu grup.

ARCHITEKTURA i ASP – zajęcia dedykowane uczniom zdającym na WAPW i ASP, grupy poranne (10.00-14.00) należy traktować jako główne , grupy popołudniowe 14.00-18.00 jako dodatkowe) możliwość uczestniczenia w zajęciach kilku grup w weekend.

FANTASTYKA – uczniowie tej grupy przez pierwszy okres ( 2-3 miesiące) uczestniczą w zajęciach razem z grupą ARCHITEKTURA, później realizują swój odrębny program.

RENESANSOWA PRACOWNIA – uczniowie tej grupy przez pierwszy okres ( 2-3 miesiące) uczestniczą w zajęciach razem z grupą ARCHITEKTURA, później realizują swój odrębny program.

AKWARELA – grupa ma przewidziane główne zajęcia w piątek 16.00-20.00, ale istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach pozostałych grup.

Plan zajęć może ulec zmianie ze względu na liczebność grup i preferencje czasowe uczniów.

Do zobaczenia w naszej pracowni!

dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski

 

 

Copyright 2019 by Labirynt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja www.jellinek.pl